EU-kommissionen begär att Sverige redovisar de senaste åtgärderna som Sverige har vidtagit för att göra spelmonopolet förenligt med EU-lagstiftningen.

More...