Bankkoncernen SEB redovisar en rörelsevinst på 3 165 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2011. Det kan jämföras med vinsten på 4 392 miljoner kronor motsvarande period året före. Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 3 135 miljoner kronor. Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 1:75 kronor per aktie, eller totalt 3 836 miljoner kronor.

More...