Fondåret 2011 går till historien som det stora säljåret. Grekfrossa, eurokris, en arabisk vår och kärnkraftsolyckan i Japan fick fondspararna att dra öronen åt sig och välja bankboken.

More...