Uppgången på Stockholmsbörsen hade vid lunchtid förstärkts, sedan en oppositionsledamot i Grekland uttalat sitt stöd för regeringens hårda besparingar.

More...