Världsmarknadspriset på råolja föll under 126 dollar per fat på måndagen sedan Afrikanska unionen meddelat att Muammar Gaddafi accepterat en plan för att få ett slut på striderna i Libyen, en av Afrikas största oljeproducenter. I planen ingår ett avtal om eldupphör.

More...