New York-börserna föll på fredagen efter att ett dollarfall pressat upp råvarupriserna, framför allt råoljan som hamnade på sin högsta nivå på 32 månader. Det fanns även en oro bland investerarna över prisstegringar inom eurozonen. Nedgången var bred där energi- och telekomaktierna var enda ljuspunkterna.

More...