Sverige har de lägsta priserna på läkemedel bland 18 jämförda länder i Europa och är samtidigt bäst på att använda generika, billigare kopior. Detta enligt studier från Medicinskt Kunskapscentrum vid Stockholms läns landsting, skriver nyhetsbrevet Pharma Online.

More...