HQ överklagar beslutet att dra in tillstånden för HQ Bank, som ska tvångslikvideras och är stängd även i dag. Åklagare Bengt Berger hoppas ta ett beslut om eventuell förundersökning i veckan. Aktien är handelsstoppad.

More...